Kinderen door brand getroffen school in Glimmen tijdelijk naar opvang in Yde (update)

Haren – De kinderen en personeel van de Buitenschoolse Opvang Kids First die getroffen werden door de brand in de Quintusschool in Glimmen gaan de komende tijd naar Yde. Dat laat een personeelslid weten.

Door de brand woensdag is de Quintusschool aan de Nieuwe Schoolweg voorlopig niet te gebruiken. De buitenschoolse opvang De Duinrakkers, waar Kids First ook actief is, bood uitkomst. Hoe lang de kinderen daar blijven is onbekend.

Er ontstond woensdag brand op het dak van de Quintusschool. Vanwege de vakantie waren er alleen kinderen van Kids First in het pand. Die werden allemaal op tijd in veiligheid gebracht.

Door snel ingrijpen van de brandweer bleef ook de schade aan de school enigszins binnen de perken. Mogelijk waren werkzaamheden aan het dak de oorzaak van de brand. Zegt Oogtv.nl.

 

Harendekrant.nl

De brand die woensdag is ontstaan in het dak van de Quintusschool in Glimmen is waarschijnlijk ontstaan door werkzaamheden aan het dak, die eerder deze dag waren uitgevoerd. Binnen het gebouw is geen schade, behalve waterschade. De buitenkant van het dakbeschot en dakpannen is over een oppervlakte van enkele vierkante meters behoorlijk beschadigd. Kids First, de kinderopvang die in het gebouw is gevestigd, heeft de kinderen de dag na de brand elders opgevangen. Tijdens het incident waren ongeveer zes kinderen in het gebouw, die ruim op tijd naar buiten konden worden begeleid. De brand is opgemerkt door de aanwezige pedagogisch medewerkers, die eerst de kinderen naar buiten hebben gebracht en toen de brandweer hebben gewaarschuwd.