Openbaar Ministerie bekijkt momenteel de procedure plaatsing twee personen in gedwongen isolatie (Video)

Haren – Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bekijkt momenteel de procedure die is gevolgd voorafgaande aan de plaatsing van twee personen in gedwongen isolatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren. Gedwongen isolatie vindt plaats op de afdeling van een door de minister van VWS aangewezen ziekenhuis. In eerste instantie is dat voor alle infectieziekten het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.

 

Veiligheidsregio

Het tweetal zit daar momenteel op een gesloten afdeling, op basis van een beschikking van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland.

Het stappenplan om te komen tot gedwongen isolatie staat hier beschreven. Hierin zijn de taken en activiteiten van de verschillende actoren – zoals veiligheidsregio, de officier van justitie en de rechtbank – schematisch weergegeven. Onderdeel daarvan is dat de officier van justitie de procedure beoordeelt.

Infectieziekte

Er is een verschil tussen isolatie en quarantaine. Isolatie wordt ondergaan op een gesloten afdeling van een daarvoor aangewezen ziekenhuis (enige van Nederland is Beatrixoord) en is alleen voor mensen waarvan is vastgesteld of waarvan er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat ze leiden aan een infectieziekte.

Quarantaine kan op elke door de voorzitter van de veiligheidsregio aangewezen locatie en is voor mensen waarvan wordt vermoed dat ze leiden aan een infectieziekte omdat ze contact hebben gehad met een (vermoedelijk) besmet persoon.

Procedure

In tegenspraak tot berichtgeving door enkele media is er geen sprake van een aanstaande snelrechtzitting. Zoals gezegd bestudeert het Openbaar Ministerie Noord-Nederland momenteel de procedure die is gevolgd voorafgaande aan de plaatsing van twee personen in gedwongen isolatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.

Machtiging

Op basis daarvan zal dit parket besluiten of bij de rechtbank Noord-Nederland een verzoek tot een machtiging tot voortzetting van de isolatie wordt ingediend. Dit is een bijzondere, bestuursrechtelijke taak van het Openbaar Ministerie Noord-Nederland in het kader van de Wet Publieke Gezondheid.

Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland toetst een beschikking tot gedwongen quarantaine en een beschikking tot gedwongen isolatie.

 

Om.nl, Bron.