Intensievere aanpak ondermijnende criminaliteit

Regio – Meer bewustwording en een intensievere aanpak moeten er in de komende jaren toe leiden dat maatschappelijke problemen die (mede) het gevolg zijn van ondermijnende criminaliteit worden teruggedrongen. Ondermijning als verschijnsel moet beter zichtbaar worden, gevolgd door een gezamenlijke aanpak door inwoners, gemeente, politie en justitie. Dit is kern van de ‘Kadernota ondermijnende criminaliteit’ die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Midden-Groningen heeft aangeboden.

 

Tegelijk met het aanbieden van deze kadernota informeert het college de raad met twee raadsbrieven over het breder toepassen van de wet Bibob bij het verlenen van vergunningen en opdrachten door de gemeente, en over de actualisatie van het drugs- en coffeeshopbeleid.

Wat is ondermijning

De verleiding van makkelijk geld verdienen kan ertoe leiden dat inwoners worden meegezogen in een web waar ze niet makkelijk meer uitkomen. Een schuur of een huis verhuren aan een vage onbekende en dan tot de ontdekking komen dat er een hennepkwekerij is gevestigd. Even voor een kennis een onbestemd pakketje bezorgen kan ertoe leiden dat iemand deel wordt van een drugsnetwerk voordat hij of zij het in de gaten heeft. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe eenvoudig het is om betrokken te raken bij criminaliteit en wat op het eerste gezicht betrekkelijk onschuldig lijkt. De ervaring leert helaas dat sociaal zwakkeren vaak het eerste slachtoffer zijn. Zij kunnen er bovendien moeilijk aan ontsnappen. Als het dan komt tot mogelijke strafrechtelijke vervolging heeft het ernstige persoonlijke gevolgen voor iemands toekomst.

 

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn licht het onderwerp toe: “De criminele onderwereld dringt steeds brutaler door in het gewone leven van de bovenwereld en het is dus zaak zicht en grip te krijgen op ondermijnende criminaliteit. Deze criminaliteit ontwricht onze samenleving en heel concreet ook inwoners en hun levens. Dat zijn stuk voor stuk persoonlijke drama′s. Het kan helpen deze ontwrichting te stoppen door een actieve en geïntegreerde aanpak van ondermijning. Het begint bij het verhogen van het bewustzijn in de samenleving wat deze onderhuidse gevaren inhouden. We moeten daarin niet naïef zijn. Het loont in alle opzichten om veel aandacht aan preventie te schenken. Daarnaast is het vooral een kwestie van intensief samenwerken met inwoners, bedrijven, gemeente, politie en justitie om tot het aanpakken, bestrijden en voorkomen van criminaliteit te komen. Minder repressie en meer preventief handelen. Onze inwoners verdienen een goed perspectief. Veiligheid is daarvoor een absolute voorwaarde”.

 

Uitvoering

De gemeente gaat bijvoorbeeld Meld Misdaad Anoniem gebruiken. Iets kleins of iets vreemds kan zomaar een aanwijzing zijn voor ondermijning. Het zou niet de eerste keer zijn dat op deze manier een zaak aan het rollen komt. Een ander voorbeeld is het gemeentelijke initiatief om verhuurders erop te wijzen welke risico’s ze lopen als ze in zee gaan met malafide huurders.