Grootschalige campagne tegen drugslabs in Groningen

Groningen – De Politie, het RIEC en LTO slaan vanaf dinsdag de handen ineen voor een grootschalige campagne tegen drugslabs in Groningen.

De campagne ‘Niet Onder Mijn Neus’ richt zich op ondernemers in het buitengebied van Groningen, zodat ze zich kunnen weren of behoeden voor de gevolgen die drugscriminaliteit voor hen heeft. “Denk aan agrariërs of andere ondernemers met grote schuren of loodsen. We willen als overheid voorkomen dat ze hun gebouwen verhuren aan criminelen en geven met behulp van deze campagne aan hoe ontzettend gevaarlijk het is als je je toch laat verleiden”, aldus Sybrand Buma, voorzitter van stuurgroep RIEC Noord-Nederland.

Daarnaast start er een campagne voor het grote publiek, die mensen moet helpen om signalen van criminaliteit (en dan voornamelijk witwassen en andere ondermijnende activiteiten) te herkennen. Op deze manier kunnen mensen eerder melding maken van criminele activiteit. “Ook voor omwonenden brengt een drugslab enorme risico’s met zich mee. Denk aan brand, explosiegevaar en chemische dampen zoals zoutzuur. Het is geen ver van m’n bed show”, vertelt Jon Warmerdam van Bureau Drugszaken.

Op de website voor de campagne is een korte film te zien waar je mee wordt genomen in een drugsverhaal. Ook is te zien hoe je een drugslab of drugscrimineel herkent en wat je met die informatie moet doen. Via reclames, sociale media en posters en flyers worden inwoners van Groningen de komende tijd gewezen op die signalen.

Tekstbron: OOGTV.nl
Foto’s: Joey Lameris – 112Groningen.nl