Fases 3 en 4 Operatie Julianaplein op het punt van beginnen: “Fors meer verkeershinder verwacht”

Groningen – Op en rond het Julianaplein  begint vrijdagavond met ‘fase 3’ van de grote verbouwingsoperatie van het verkeersknooppunt. Maandag begint aannemerscombinatie Herepoort aan ‘fase 4’.  Tijdens deze fases is (bijna) het volledige Julianaplein afgesloten.

Aanpak Ring Zuid verwacht vanaf komend weekend en in de periode erna fors meer verkeershinder omdat de afsluitingen grote gevolgen hebben voor de hele stad. “Dat geldt op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad. Houd hier rekening mee en laat zoveel mogelijk de auto staan. Werk thuis als het kan, pak de fiets of reis met het OV”, laat Aanpak Ring Zuid weten.

Stormen Eunice en Franklin hebben niet tot vertraging geleid
De werkzaamheden verlopen tot nu toe grotendeels volgens planning. De stormen Eunice en Franklin hebben wel enige hinder veroorzaakt, maar hebben niet tot vertraging geleid. De afgelopen periode is de A28 verlaagd om daarmee een betere aansluiting te krijgen op het tijdelijke Julianaplein. Daarbij is asfalt, de fundering en 800 kuub zand weggehaald. Ook werd een oude hemelwaterafvoer verwijderd en werd een nieuwe afvoer aangelegd.

Fase 3
Deze vrijdagavond begint fase 3 van de operatie. Dan wordt de aanleg van de tijdelijke baan voor het verkeer vanaf Hoogezand richting Assen afgerond. Ook wordt het nieuwe asfalt aangesloten op de bestaande rijbanen. Tevens start de ontmanteling van het Julianaplein. De verkeerslichten worden uitgeschakeld waarna de installatie verwijderd wordt. Ook wordt een begin gemaakt met het verwijderen van lichtmasten, barriers, geluidsschermen en portalen. Langs het Noord-Willemskanaal, ter hoogte van Gyas, worden damwandplanken aangebracht. Bij de Van Ketwich Verschuurlaan wordt de onderdoorgang voor eenrichtingsverkeer ingericht.

Fase 4
Komende maandag start fase 4. Dan gaat men verder met het ontmantelen van het Julianaplein, waarbij het oude asfalt verdwijnt. Er wordt een begin gemaakt met de sloop van geluidsschermen naast de Maaslaan. Ook worden portalen, waar verkeersborden aan hangen, verwijderd. Ter hoogte van Gyas wordt 9.000 kuub grond weggegraven. Fase 4 duurt tot en met 28 maart. Dan is alleen verkeer mogelijk van Assen naar Hoogezand en vice versa.

Verkeersbeeld
“Op maandag 14 en dinsdag 15 februari zagen we dat het voorspoedig verliep qua drukte op de weg. Vanaf woensdag 16 februari zien we de hoeveelheid verkeer verder teruglopen. Met name op vrijdag, in het weekend en op maandag 21 en dinsdag 22 februari is het rustiger op het wegennet. Enerzijds spelen de storm en de start van de vakantie hier een rol in. Anderzijds zien we ook dat het verkeer zich anders over de stad verdeelt. Zo zien we meer verkeer op de Stationsweg. In verband daarmee is een aantal maatregelen genomen om te zorgen dat het busverkeer zo min mogelijk hinder ondervindt.” Door de storm en de hoeveelheid regen staan niet alle verkeersborden meer overeind. Aanpak Ring Zuid verwacht dat dit binnenkort hersteld zal zijn.