Dierendag: Wat doet de dierenpolitie?

4 oktober 2020, politie.nl bron
Groningen – Het is Dierendag, 4 oktober! Agenten van de bereden politie en de hondengeleiders werken dagelijks met politiepaarden en -honden.

Zij helpen ons in het politiewerk en er wordt iedere dag goed voor hen gezorgd.

 

Helaas geldt dat niet voor alle dieren in Nederland. Nog steeds vindt er dierenverwaarlozing en -mishandeling plaats. Wil je meer weten over de rol van de dierenpolitie in het oplossen van deze zaken?

 

De overheid pakt dierenmishandeling en dierenverwaarlozing harder aan. Daarom werken bij de politie zogeheten Taakaccenthouders handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed. In de volksmond worden deze agenten ook wel de dierenpolitie genoemd. Deze agenten treden op tegen mishandelaars van dieren, verlenen hulp en proberen dierenleed te voorkomen. Bent u getuige van een dier in nood door een ongeluk, of wordt u geconfronteerd met mishandeling of verwaarlozing van dieren? Neem dan contact op met het centrale meldpunt 144.

Inhoudsopgave

 

Wat doet de dierenpolitie?

 

 

De dierenpolitie treedt op tegen mensen die dieren verwaarlozen en/of mishandelen, verleent hulp, en probeert dierenleed te voorkomen. De dierenpolitie werkt samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming). Afhankelijk van wat u meldt, wordt de dierenpolitie, de Dierenbescherming of de NVWA ingeschakeld.

 

Wanneer komt de dierenpolitie in actie?

 

De dierenagenten behandelen onder andere meldingen over gezelschapsdieren en hobbymatig gehouden landbouwhuisdieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Meldingen worden zowel zelfstandig als in samenwerking met één van bovengenoemde partners afgehandeld. De dierenagenten treden onder andere op tegen:

 

 • dierenmishandeling;
 • dierenverwaarlozing;
 • ontuchtige handelingen met dieren en dierenporno;
 • doden of mishandelen van een dier van een ander;
 • aanhitsen van een dier;
 • stroperij (wild/vis) en verstoren van nesten.

Wat voor opleiding volgen de dierenagenten?

 

 

Taakaccenthouders volgen een opleiding tot agent. Zij specialiseren zich met de opleiding ‘Opsporing en handhaving in het kader van dierenwelzijn’. Tijdens hun opleiding leren zij:

 • de wet- en regelgeving met betrekking tot dieren;
 • dierenleed te herkennen;
 • wat de bevoegdheden van de dierenpolitie zijn;
 • hoe ze dieren in beslag kunnen nemen;
 • hoe ze moeten rapporteren over dierenmishandeling (zoals een proces-verbaal opstellen).

Welke straffen zijn er voor dierenmishandeling of dierenverwaarlozing?

 

 

De maximale gevangenisstraf voor het mishandelen of verwaarlozen van een dier is drie jaar of een maximale geldboete van € 19.500. Op basis van artikel 14c, lid 2 sub 5 Sr kan de rechter bij een voorwaardelijke veroordeling als bijzondere voorwaarde het verbod op het houden van één of meer dieren stellen.

Wat doet de overheid nog meer tegen dierenleed?

 

 

Er is één landelijk meldpunt voor hulp aan dieren in nood: het meldpunt 144. Meldpunt 144 neemt uw melding aan en zorgt voor de coördinatie daarvan naar de verschillende uitvoerende instanties. Dit kan de (dieren)politie zijn, maar ook de NVWA of de Dierenbescherming.

 

 

Wat kan ik melden bij 144?

 

 

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren. Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u met 144.

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*