Dienst Speciale Interventies bestaat 15 jaar

Nederland – Vandaag bestaat de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de Landelijke Eenheid van de politie 15 jaar.

De Dienst Speciale Interventies wordt ingezet bij levensbedreigende omstandigheden en bestaat uit een diversiteit aan op-en-top getrainde professionals van politie en defensie. De DSI stopt grof en extremistisch geweld en staat 24/7 paraat om Nederland veilig te houden.

De DSI is op 1 juli 2006 opgericht en is ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De DSI is in staat om een snelle en adequate respons te geven bij een terroristische aanslag of andersoortige gewelddadige verstoringen van de openbare orde en veiligheid.

Samenwerking
De Dienst Speciale Interventies is een unieke samenwerking tussen operators van de Koninklijke Marechaussee, het Korps Mariniers, het Korps Commandotroepen en de politie. Geraffineerd waar het kan, krachtig waar het moet. In geen enkel ander land op de wereld vallen eenheden van zowel de politie als defensie onder hetzelfde commando. Dat maakte de samenwerking tussen ‘Groen’ en ‘Blauw’ zo uniek.

Dienst Speciale Interventies
De Dienst Speciale Interventies bestrijdt alle vormen van ernstig geweld en terrorisme. De Aanhoudings- en Ondersteuningsteams van de politie zijn een onderdeel van deze dienst. Zij treden op als redelijkerwijs mag worden verondersteld dat er sprake is van omstandigheden die levensbedreigend zijn voor de politie of anderen.

Experts
De operators van de DSI zijn experts in geweldsbeheersing, het beste van twee werelden. Snel. Scherp. Slim. En altijd voorbereid. De DSI kent verschillende specialismen. Waaronder duikers, hoogte specialisten, Medic’s, Springmeesters, Scherpschutters, vuurwapendocenten, motorrijders en hondengeleiders.

Wilt u meer weten over de Dienst Speciale Interventies, kijk dan op deze website.