De isolatie en quarantaine van de twee personen die gedwongen verbleven in Beatrixoord is beëindigd

Haren – Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft besloten geen verzoek tot voortzetting van beide getroffen maatregelen in te dienen bij de rechtbank Noord-Nederland.Dit besluit is genomen met inachtneming van alle wettelijke eisen, waaronder een advies van de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg en jeugd. De twee mensen zaten op een gesloten afdeling, op basis van een beschikking van de voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland.

 

Gedwongen isolatie vindt plaats op de afdeling van een door de minister van VWS aangewezen ziekenhuis. Voor alle infectieziekten is dat het Universitair Medisch Centrum Groningen, locatie Beatrixoord in Haren.Het stappenplan om te komen tot gedwongen isolatie staat hier beschreven. Hierin zijn de taken en activiteiten van de verschillende actoren – zoals veiligheidsregio, de officier van justitie en de rechtbank – schematisch weergegeven. Onderdeel daarvan is dat de officier van justitie de procedure beoordeelt.

 

Het verzoek tot voortzetting van de isolatie van de vrouw is niet ingediend omdat er – na een eerste positieve test van 26 november 2021 afgenomen door de GGD Kennemerland  – sprake is van een tweede negatieve PCR test afgenomen op locatie UMCG Beatrixoord op 29 november 2021. Daarmee is op dit moment niet meer voldaan aan de voorwaarden die in de Wet Publieke Gezondheid worden gesteld voor gedwongen isolatie. Het verzoek tot voortzetting van de quarantaine van de man is niet ingediend, omdat deze verplichte quarantaine was gebaseerd op de eerste positieve test van de vrouw en het intensieve contact tussen hen beide. De twee bij de man afgenomen PCR testen waren negatief. Met de tweede negatieve test van de vrouw is ook in het geval van de man niet meer voldaan aan de voorwaarden van de Wet Publieke Gezondheid.

Door het besluit om de verzoeken tot verlenging niet in te dienen bij de rechtbank zijn de beschikkingen tot gedwongen opname van de vrouw en de man opgeheven.