Aantal woninginbraken in gemeente opnieuw fors gedaald

Groningen/ Haren – Met 355 woninginbraken in het afgelopen jaar kende de gemeente Groningen, voor het vierde jaar op rij, een forse daling in het aantal dergelijke delicten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de afgelopen vier jaar daalde het aantal woninginbraken van 710 in 2018 naar 355 in 2021. Vorig jaar werden er 415 woninginbraken gepleegd binnen de gemeentegrenzen. In de gemeente Midden-Groningen vonden meer woninginbraken plaats dan in de Stad. Met 3,9 inbraken per duizend inwoners was onze buurtgemeente aanvoerder van Noord-Nederland. Dat meldt Oogtv.nl.

Hoewel het CBS geen onderzoek heeft gedaan naar het oorzakelijk verband tussen de coronapandemie en criminaliteit, is het aannemelijk dat het criminaliteitsbeeld in 2020 en 2021 is beïnvloed door de coronapandemie en de genomen maatregelen. Het thuiswerken en de beperkte uitgaansmogelijkheden verkleinden bijvoorbeeld de kans op woninginbraak.

Ook daling qua geweldsmisdrijven in Groningen

Ook het aantal geweldsmisdrijven wat werd gepleegd in 2021 lag lager dan in het jaar ervoor. In totaal maakten inwoners van de gemeente Groningen melding van 1.150 gewelds- en seksuele delicten. Ook dit aantal is bezig aan een gestage daling. In 2018 werden er nog 1.580 gewelds- en seksuele misdrijven gemeld in Groningen.

In Groningen kregen vijf op de duizend inwoners te maken met een geweldsdelict. In andere steden lag dit percentage een stuk hoger. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam lag dit aantal tussen 8 en 9 per duizend inwoners. In 2021 kwamen geweldsmisdrijven met 1 per 1 000 inwoners relatief het minst voor in Midden-Delfland, Tubbergen en Dinkelland.