Aantal ontmantelde hennepkwekerijen blijft dalen

Politie.nl    /bron

Nederland – De politie heeft in 2020 2894 hennepkwekerijen ontmanteld. Dat zijn er 704 minder dan een jaar eerder. Daarmee zet de dalende trend van de laatste jaren zich voort.

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen neemt al een aantal jaar op rij af. Ter vergelijking: in 2016 waren het er nog ruim vijfenhalfduizend. Opmerkelijk is dat in 2020 meer kwekerijen werden aangetroffen in de buitenlucht dan het jaar ervoor. In 2020 waren dat er 436, een stijging van 86 ten opzichte van 2019. Toen ontmantelde de politie 350 buitenkwekerijen. De oorzaak van de structurele daling van het aantal ontmantelingen is lastig te duiden, onder meer doordat er sprake is van lokale verschillen. Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt.

 

Belang van melden

Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar 4300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van driehonderd meldingen ten opzichte van 2019. Het aantal meldingen van hennepkwekerijen in woningen steeg met acht procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam. De oorzaak hiervoor ligt vermoedelijk in het feit dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuis werkten vanwege de coronamaatregelen. De meldingen hebben geleid tot succesvolle ontmanteling van meerdere hennepkwekerijen. Dit onderstreept het belang van het melden van vermoedens bij de politie.

 

Ondermijnende criminaliteit

Max Daniel, landelijk portefeuillehouder Drugs, benadrukt dat blijvende aandacht voor georganiseerde hennepteelt belangrijk is. ‘Daarachter schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Bovendien brengen kwekerijen grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar en waterschade.’ Ook energiediefstal brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee. Naar schatting van de netbeheerders zijn in Nederland zo’n dertigduizend hennepkwekerijen die elk jaar bijna een miljard KWh aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam en komt neer op een kostenpost van zo’n zestig miljoen euro. De omvang van de diefstal is al jaren stabiel.

 

Structureel investeren

Binnen de georganiseerde drugscriminaliteit geldt hennepteelt als ‘instapdelict’, waarbij vooral sociaal kwetsbaren worden verleid om snel geld te verdienen. Maar je kunt vaak maar één keer nee zeggen tegen ondermijning. Wees je dus bewust van de risico’s, waarschuwt Daniel. ‘Wie deze keiharde wereld eenmaal betreedt, kan er niet zomaar uitstappen. Alles draait om macht en geweld’, geeft hij aan. ‘Bovendien investeren de henneptelers hun winsten regelmatig in andere, meer lucratieve drugs zoals cocaïne. Door structureel te investeren in de aanpak van hennepteelt pakken we dus niet alleen die vorm van criminaliteit aan, maar voorkomen we ook nieuwe aanwas en verstoren we de drugsmarkt.’

 

Ondermijning bestrijden

Samen met lokale, regionale en internationale partners draagt de politie bij aan de bestrijding van ondermijning. We doen onderzoek naar criminele activiteiten en de betrokken personen en vergaren bewijs om criminelen succesvol te vervolgen en hun criminele vermogen af te kunnen pakken. We verstoren hun criminele bedrijfsprocessen en delen informatie met collega’s en partners. Ook werken we aan bewustwording van burgers, ondernemers en overheidspartners. Zo kunnen we gezamenlijk een vuist maken tegen deze vorm van criminaliteit.